Get free updates by Email

Report an error

Úhrnná pôrodnosť v štátoch sveta

Úhrnná pôrodnosť v štátoch sveta

Najľudnatejšie štáty sveta

5.00 rating | 1,900 views | 0 comments

Počet obyvateľov v štátoch sveta (2014)

0.00 rating | 1,369 views | 0 comments

Population Usa

0.00 rating | 683 views | 0 comments

Populace Lidi Ve Svete

0.00 rating | 551 views | 0 comments
About | Chat | Contact | Sign Up | Privacy | Legal | Feedback