Get free updates by Email

Report an error

Hustota obyvateľstva v krajinách Afriky (v roku 2015)

Hustota obyvateľstva v krajinách Afriky (v roku 2015)

Hustota zaľudnenia štátov Afriky v roku 2020

5.00 rating | 1,191 views | 0 comments

25 štátov Afriky s najväčšou hustotou zaľudne ...

1.00 rating | 1,008 views | 0 comments

Najľudnatejšie štáty sveta

5.00 rating | 3,853 views | 0 comments

Priemerný Ročný Prírastok Obyvateľstva

0.00 rating | 670 views | 0 comments
About | Chat | Contact | Sign Up | Privacy | Legal | Feedback