Get free updates by Email

Report an error

Príjem z daní afrických štátov v roku 2017 (% HDP)

Príjem z daní afrických štátov v roku 2017 (% HDP)

Africké krajiny podľa HDP ($ bilióny) - 2019

0.00 rating | 846 views | 0 comments

Maximálna hodnota HDP afrických štátov k roku 2020

5.00 rating | 580 views | 0 comments

Odhad HDP (nominálny) afrických krajín na 1 obyv ...

0.00 rating | 583 views | 0 comments

Nezamestnanosť v krajinách Afriky za rok 2020 v %

5.00 rating | 696 views | 0 comments
About | Chat | Contact | Sign Up | Privacy | Legal | Feedback