Get free updates by Email

Report an error

Počet úmrtí v dôsledku konzumácie znečistenej vody v štátoch Afriky za rok 2017 (v absolútnych hodnotách; bezrozmerná veličina)

Počet úmrtí v dôsledku konzumácie znečistenej vody v štátoch Afriky za rok 2017 (v absolútnych hodnotách; bezrozmerná veličina)

Nakazenosť HIV

5.00 rating | 538 views | 0 comments

Umrtí na malárii ve světě

5.00 rating | 474 views | 0 comments

Rozšírenie HIV v Afrike v roku 2016

0.00 rating | 469 views | 0 comments

Výskyt malárie v roce 2017

0.00 rating | 399 views | 0 comments
About | Chat | Contact | Sign Up | Privacy | Legal | Feedback